Regulamin rezerwacji

Regulamin określa zasady rezerwacji apartamentu DirtyRoom prowadzonego przez Katarzynę Rodek, NIP 5241774645

1.    Rezerwacji można dokonaćnajpóźniej na 72 godziny przedrozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu, w jeden z następujących sposobów:

a.    poprzez formularz on-line na stronie www.dirtyroom.pl /kontakt

b.    mailowo po wysłaniu zgłoszenia z wymaganymi danymi na adres kontakt@dirtyroom.pllub

c.    telefonicznie pod nr telefonu +48 502 621 486.    Rezerwacja jest ważna od momentu wpłynięcia kwoty rezerwacji na konto właściciela apartamentu.Ważność rezerwacji potwierdzamy telefonicznie i smsem na nr telefonu podany podczas rezerwacji. Jednocześnie wysyłamy kod wejściowy do budynku i do apartamentu.

3.    Płatność jest dokonywana jako tradycyjny przelew na konto:

Katarzyna Rodek 

PL08 1050 1025 1000 0097 3197 0951

W ING Bank Śląski S.A.

Kod SWIFT ING Banku Śląskiego to: INGBPLPW

4.    W przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego utrzymywana jest Wstępna Rezerwacja. W przypadku braku wpłynięcia kwoty rezerwacji na podane konto jest ona anulowana przez właściciela apartamentu po upływie 72 godz. od momentu mailowego zadeklarowania chęci rezerwacji przez Gościa. W celu przyspieszenia rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny i przesłanie dowodu przelewu na adres: kontakt@dirtyroom.pl

5.    Do DirtyRoomu nie ma kluczy. Kod wejściowy do budynku i do apartamentu wysyłamy jednocześnie z potwierdzeniem ważności rezerwacji smsem na nr tel podany podczas rejestracji.

6.    W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 72 godziny przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. DirtyRoom zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

7.    W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 72 godzin przed datą przyjazdu wpłacona suma nie jest zwracana Gościowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej wpłaconej kwoty.

8.    Anulację Rezerwacji prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@dirtyroom.plOczywiście w takim przypadku DirtyRoom potwierdzi mailowo anulację.

9.    Oczywiście, termin rezerwacji można bezpłatnie zmienić na inny, dostępny termin (zwany dalej „Nowa data”). Chęć zmiany należy zgłosić mailem na adres kontakt@dirtyroom.pl najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej.Oczywiście DirtyRoom potwierdzi ważność rezerwacji w Nowym Terminie.

Możliwa wymagana dopłata w przypadku, gdy w nowej dacie obowiązują wg aktualnego cennika wyższe ceny niż opłacona rezerwacja. W przypadku cen niższych niż opłacona rezerwacja różnica w cenie nie jest zwracana.

Nowa data musi być wybrana w okresie 3 miesięcy od daty pierwotnej. Przy nowej dacie nie obowiązuje 14dniowy okres rezygnacji z rezerwacji opisany w punkcie 5. W przypadku ponownego braku możliwości przyjazdu w nowej dacie cała wpłacona kwota nie jest zwracana.

10.  W trakcie dokonywania Rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz do przekazania kodów wejściowych do drzwi. Zachowujemy całkowita dyskrecję naszych Gości.

11.  Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę kwoty rezerwacji oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu pobytu w apartamencie DirtyRoom dostępnego na stronie www.dirtyroom.pl

12.  W przypadku wystąpienia siły wyższej DirtyRoom uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których DirtyRoom bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.

13.  W przypadku odstąpienia od umowy najmuw sytuacjach, o których mowa w ust. 12 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona.