Odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji

Jeśli skontaktujesz się z nami 14 dni kalendarzowych przed terminem pobytu, to zarówno odwołanie jak i zmiana daty rezerwacji nie wiążą się z żadnymi kosztami.

Poniżej tej daty nie zwrócimy pieniędzy. Ale na 3 dni kalendarzowe przed datą pobytu możesz bezpłatnie dokonać zmiany terminu rezerwacji. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia nowego terminu kontakt@dirtyroom.pllub pod nr telefonu +48 798 956 644

Możliwa wymagana dopłata w przypadku, gdy w nowym terminie obowiązują wg aktualnego cennika wyższe ceny niż opłacona rezerwacja. W przypadku cen niższych niż opłacona rezerwacja różnica w cenie nie jest zwracana. Zmiana jest możliwa w przypadku wolnych terminów.

Zmiana rezerwacji w okresie krótszym niż 3 dni przed datą pobytu wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty.

Data modyfikacji dokumentu 10/08/2020